slovensky | english
+421 53 225 0432
+421 949 477 784

JUDr. Martin Slúka - advokát


Advokátska kancelária JUDr. Martin Slúka poskytuje právne služby v oblasti obchodného, občianskeho, rodinného, pracovného a trestného práva. Advokátska kancelária poskytuje kompletný právny servis v súvislosti so zakladaním a registráciou obchodnej spoločnosti (advokátska kancelária disponuje zaručeným elektronickým podpisom - ZEP - vďaka čomu ušetríte polovicu zo súdneho poplatku), spisuje a pripomienkuje zmluvy a iné listiny; spisuje žaloby a iné podania na iné orgány verejnej správy; zastupuje klienta v súdnom a mimosúdnom konaní alebo poskytuje iné právne poradenstvo.

Krédom advokátskej kancelárie je poskytovať kvalitný a spoľahlivý právny servis, plne v rámci požiadaviek klienta a  za prijateľnú cenu. Advokátska kancelária poskytuje svoje služby tak pre právnické ako aj pre fyzické osoby (občanov SR ako aj cudzincom), a to v rámci celého územia Slovenska. Advokátska kancelária JUDr. Martin Slúka spolupracuje s viacerými advokátskymi kanceláriami v rámci SR, s notárom, exekútorom. Pre klientov, ktorý dávajú prednosť vyriešeniu svojho právneho problému na diaľku (z pohodlia svojich kancelárií/domácností), je tu možnosť využiť on-line právnu poradňu našej advokátskej kancelárie.

V prípade, ak potrebujete vyhľadať právnu pomoc, neváhajte nás kontaktovať.

Advokátska kancelária poskytuje svoje služby v regiónoch: Spišská Nová Ves, Kežmarok, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Prešov, Košice, Banská Bystrica, Bratislava, Žilina Trenčín, Trnava, ako aj ostatné časti Slovenska.